Dự kiến sửa đổi tiêu chuẩn ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000, tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đã được ban hành vào năm 2005. Kể từ thời điểm ban hành, nhu cầu thị trường đã không ngừng phát triển. Do vậy, để thích nghi với những thay đổi đó, tháng 9 năm nay, ban soạn thảo sẽ lên kế hoạch sửa đổi tiêu chuẩn này.

Bất kể bạn là doanh nghiệp hay tổ chức tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm hay hiện đang sử dụng, thực hiện, hoặc tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 22000, Ban soạn thảo sửa đổi ISO đều mong muốn tiếp nhận các ý kiến ​​và phản hồi về tiêu chuẩn này từ phía bạn.

Để thích nghi với những thay đổi của thị trường, các tiêu chuẩn ISO luôn được xem xét và sửa đổi lại sau 5 năm đưa vào áp dụng. Đối với ISO 22000, ISO/TC 34/SC 17, Ban soạn thảo sửa đổi ISO đang chuẩn bị cho công tác sửa đổi từ nay đến giữa tháng 6, 2014 để thu thập mọi ý kiến góp ý về tiêu chuẩn này trước khi quá trình sửa đổi chính thức được bắt đầu vào tháng 9.

Vì vậy, bất kể bạn đại diện cho ngành công nghiệp thực phẩm, người tiêu dùng, chính phủ, cơ quan quản lý, phòng thí nghiệm, hoặc bất kỳ tổ chức khác hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm, hãy gửi ý kiến đóng góp cho ISO.

Nếu bạn muốn đề xuất những cải tiến cho phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 22000, hãy gửi các đề xuất đó tới:

- Cơ quan hay tổ chức thành viên ISO ở quốc gia sở tại.
- Ủy ban Kỹ thuật ISO/TC 34/SC 17 theo địa chỉ email: hj@ds.dk

Các ý kiến nhận được sẽ được xem xét thảo luận trong quá trình sửa đổi.

ISO 22000 - Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

ISO 22000 được thiết kế cho phép bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm, kể cả các doanh nghiệp lớn nhỏ đều có thể áp dụng. ISO 22000 giúp thiết lập khuôn khổ các nguyên tắc, thủ tục và hướng dẫn để quản lý an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn còn giúp các doanh nghiệp phát triển hệ thống quản lý tiết kiệm chi phí trong sản xuất và cung ứng thực phẩm. Hơn nữa, đây cũng là công cụ thiết thực để quản lý công tác an toàn thực phẩm một cách hệ thống.

Khảo sát về công tác chứng nhận ISO cho thấy số chứng chỉ ISO 22000 được cấp đã tăng 20% ​​trong 2011 và 2012. Cho đến nay, chứng chỉ ISO 22000 được cấp cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp tại 142 quốc gia trên thế giới.