Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu

1. Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu là gì?

Giám định nhập khẩu để xác định số lượng xuất nhập khẩu, xác định chất lượng xuất nhập khẩu, xác định nguồn gốc xuất xứ và tình trạng, điều kiện thực tế của đối tượng xuất nhập khẩu đáp ứng quy định của Bộ Thương mại, hải quan, Hợp đồng mua bán ngoại thương, Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng chuyên chở và quy định khác

2. Giám định xuất nhập khẩu cho ai

Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu dùng cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu và quyền lợi liên quan đến lô hàng nhập khẩu gồm:

 • Giám định xuất nhập khẩu hàng hóa cho nguời mua, công ty nhập khẩu

 • Giám định xuất nhập khẩu hàng hóa cho người bán, công ty xuất khẩu

 • Giám định xuất nhập khẩu cho Hải quan (thông quan hoặc tái xuất)

 • Giám định đối tượng xuất nhập khẩu cho Tổ chức chính phủ

 • Giám định máy móc thiết bị xuất nhập cho nhà đầu tư, người mua, người bán

 • Giám định nhập khẩu cho Ban Quản lý Dự án

………

3. Giám định hàng hóa nhập khẩu cho đối tượng nào?

Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện trên đối tượng xuất nhập khẩu gồm:

 • Sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu

 • Thiết bị xuất nhập khẩu

 • Máy móc và dây chuyền công nghệ sản xuất nhập khẩu

 • Các đối tượng xuất nhập khẩu khác (theo Quy định của Bộ Công thương)

4. Thủ tục yêu cầu Giám định hàng hóa nhập khẩu

Khi khách hàng có nhu cầu giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại ……. Chúng tôi sẽ hướng dẫn để hoàn tất thủ tục yêu cầu giám định tất cả các loại hàng hóa, thiết bị xuất nhập khẩu trong vòng 20 – 30 phút

Các dữ liệu hồ sơ chúng tôi cần chuẩn bị trước khi yêu cầu giám định bao gồm:

 • Mục đích khách hàng yêu cầu giám định xuất nhập khẩu (nội dung giám định)

 • Địa điểm, thời gian giám định

 • Vận đơn đường biển và hàng không, Packing list, Tờ khai hải quan tạm thời (nếu có) đối với hàng hóa nhập khẩu

 • Hợp đồng mua bán lô hàng nhập khẩu

 • Các chứng từ khác (nếu có)

Liên hệ ngay với ISSQ, Hotline: 098 185 1111/024 2266 1111 để được hỗ trợ  dịch vụ Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu nhanh và tốt nhất.