Giới thiệu

Trung tâm Giám định 

 

Xem thêm

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0981851111

vienchatluong@issq.org.vn

Viện Chất lượng ISSQ

Dịch vụ khoa học công nghệ

Liên kết website

Thành viên viện

Đăng ký dịch vụ

Tin tức - sự kiện

ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và quá trình chuyển đổi Đây là kết quả làm việc hơn ba năm của các chuyên gia đến từ gần 95 quốc gia tham gia và quan sát để cập nhật tiêu chuẩn phù hợp với những nhu cầu hiện đại.
Dự kiến sửa đổi tiêu chuẩn ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đã được ban hành vào năm 2005. Kể từ thời điểm ban hành, nhu cầu thị trường đã không ngừng phát triển. Do vậy, để thích nghi với những thay đổi đó, tháng 9 năm nay, ban soạn thảo sẽ lên kế hoạch sửa đổi tiêu chuẩn này.

Tra cứu chứng thư giám định

Khách hàng - đối tác